Kaal Masten

Verkeersmasten

Het steeds drukker wordende verkeer trachten wij met de inzet van onze masten in goede banen te leiden. In allerlei soorten en maten komen ondersteuningsconstructies voor. Ten behoeve van OV, VRI en bewegwijzering produceren we diverse masten; uit ons standaard gamma of custom made. Kaal Masten conformeert zich aan de Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 van Rijkswaterstaat en de ASOV 2010 (Algemene Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties). 

Draagconstructies VRI

In de openbare ruimte treft u vele verkeersmasten aan die door Kaal Masten geproduceerd zijn. Tot het standaard assortiment behoren universeel- en voorwaarschuwingsmasten en overig wegmeubilair, zoals drukknopmasten. Uiteraard zijn diverse opzetstukken en toebehoren , zoals een universele neiginrichting voorhanden. 

Zweepmasten 

Vaak overspannen zweepmasten (uithoudercombinaties) meerdere rijbanen. De maximale uithouderlengte is 12 meter. Naast verkeerslantaarns kunnen deze eventueel worden voorzien van verlichting of bewegwijzering. Kaal Masten heeft een draaibare verkeersmast ontwikkeld.

Portalen

Grotere constructies zoals portalen vervaardigt Kaal Masten uiteraard ook. Veelal tot 35 meter en daarboven zetten wij vakwerkliggers in. Onze portalen voor gebruik over (snel-)wegen, vaarwegen en bij spoorwegen komt u op vele plaatsen en in vele vormen tegen. Bijvoorbeeld voorzien van verkeerslichten, verkeers- en routeborden of camera’s.

        

Masten voor bebording & bewegwijzering

Ook voor statische of dynamische bebording & bewegwijzering hebben wij de juiste mastmaterialen voorhanden:

  • Cilindrisch verlopende bordmasten
  • Voetganger Oversteek Plaats-masten (VOP)
  • DRIP-masten
  • Masten ten behoeve van kantelwalsborden  

Combimasten 

Op een combimast kunnen naar wens verkeerslantaarns gecombineerd worden met openbare verlichting en/of begwijzering. 

Maaiveldbescherming

Ter versterking en in navolging op de Kaal DCC-coating, bieden we een extra duurzaam en slijtvast product ter bescherming van de mastvoet én het grondstuk: HMR® maaiveld- en grondstukbescherming