Kaal Masten

Testresultaten

Testresultaten

De beoordelingen van masten met het Mastap-meetsysteem worden gedaan op basis van de huidig geldende richtlijnen en normen (zoals de EN-40 voor lichtmasten). Bevindingen en de testgegevens per mast worden u in Excel aangeleverd. Bovendien verkrijgt u direct inzicht in de status van uw masten middels een digitale landkaart.

Kleine moeite, grote opbrengsten


Mastap rapporteert o.a. de volgende testresultaten:

1. Beoordeling aanwezigheid fundamentschade

Het fundament wordt beoordeeld op de aanwezigheid van schades. De kans op een fundamentschade wordt in een van de volgende vier klassen onderverdeeld:
- Zeer hoog
- Hoog
- Gemiddeld
- Gering

2. Beoordeling standzekerheid

Mastap beoordeelt tevens de totale standzekerheid van de mast. De aanwezigheid van een fundamentschade (testresultaat 1) wordt hierin vanzelfsprekend meegenomen. Aan de gemeten standzekerheid wordt daarnaast een advies gekoppeld over de termijn (aantal jaren) waarin de mast opnieuw gecontroleerd dient te worden.

Een geteste mast wordt geclassificeerd in één van de volgende categorieën:

< 0 jaar; de mast is niet standzeker, direct actie noodzakelijk.

< 1 jaar; de mast is één jaar standzeker.
Binnen 1 jaar dient deze mast opnieuw getest en beoordeeld te worden.

< 4 jaar; de mast is voor vier jaar standzeker.
Binnen 4 jaar dient deze mast opnieuw getest en beoordeeld te worden. 

< 6 jaar; de mast is voor zes jaar standzeker.
Binnen 6 jaar dient deze mast opnieuw getest en beoordeeld te worden.

3. Levensduurprognose

Op basis van de resultaten, bepaalt Mastap bovendien de verwachte resterende levensduur (tot maximaal 10 jaar) van de mast.