Kaal Masten

Aankondiging prijsstijging 2017


Ontwikkelingen op de staal- en zinkmarkt

Het zal u middels de diverse media en meldingen onzerzijds niet ontgaan zijn dat de staalmarkt momenteel wederom erg turbulent is. Door macro-economische factoren is er een enorme- en ongekende krapte ontstaan op de grondstoffenmarkt voor staal.

Welke factoren spelen er dan zoal?

De Chinese markt kenmerkt zich door dumpingen en mondiaal ontstaan er allerlei invoerheffingen. Verder is er een trend tot concentratie van spelers in de staalproductie gaande en doen er zich ernstige schaarsteverschijnselen voor op de grondstoffen- en schrootmarkten. Tevens spelen de gestegen olie- en energieprijzen, en de huidige dollarkoers de producenten en transporteurs behoorlijk parten.

Het gevolg van al deze perikelen is dat de prijzen voor staal- en aanverwante producten exorbitant snel stijgen. Bijkomend verschijnsel is dat de verkrijgbaarheid van staalproducten op relatief korte termijn ook problematisch dreigt te worden.

Wij worden als mastenfabrikant, ondanks de nodige raamcontracten, dagelijks geconfronteerd met prijsstijgingen van onze standaard grondstoffen. Bovendien kunnen onze doorgaans zeer gerenommeerde leveranciers en hun leveringen niet langer meer garanderen.

Het is, om deze reden, dat wij onze prijslijsten voor standaardproducten en overige prijsdocumenten hebben moeten aanpassen omdat wij genoodzaakt zijn de prijsstijgingen van grondstoffen aan onze klanten door te berekenen. Bij eventuele krapte van de benodigde grondstoffen behouden wij ons bovendien, in zulks voorkomende gevallen, het recht voor om opdrachten te annuleren, niet te accepteren, dan wel onder gewijzigde condities aan te nemen.

Wij vragen uw begrip voor deze ontstane situatie en hopen dat de situatie zich spoedig weer zal stabiliseren en dat de markten weer tot rust zullen komen.

 

Hoogachtend,

 

Kaal Masten BV


terug