Kaal Masten

Kaal Masten behaalt certificaat ISO 3834-2


In het kader van het continue verbeteren heeft Kaal Masten onlangs het certificaat ISO 3834-2 behaald. Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die veel laswerk verrichten. Met deze norm kunnen wij op een juiste wijze de randvoorwaarden borgen in de organisatie en zo het lasproces veilig verklaren.

In het kort is het behalen van het certificaat het bewijs dat alle, in het certificaat omschreven, lasactiviteiten (MIG/MAG lassen in koolstofstaal S235 t/m S355), voor de omschreven producttypes en conform de omschreven productnormen, beheerst en gecontroleerd worden uitgevoerd. Daarnaast is ISO 3834-2 een opstap naar het meer omvattende NEN-EN 1090, waar de totale productie van torens en masten, ondersteuningsconstructies voor verkeersregelinstallaties en staalconstructies in wordt geregeld. Dit certificaat staat voor 2014 op de planning. Met het behalen van het ISO 3834-2 certificaat onderscheidt Kaal Masten zich wederom in positieve zin en zijn onze opdrachtgevers, nog meer dan voorheen, verzekerd van een topklasse product.


terug