Kaal Masten

Symposium OVL


In het najaar begint het beursseizoen van Kaal Masten met haar deelname aan het Symposium Openbare Verlichting van Spectrum Advies & Design.

Spectrum biedt bezoekers van Gemeenten, Provincies en Rijkswaterstaat waardevolle informatie die nieuw ‘licht’ werpen op het vakgebied. Kaal Masten zal een bijdrage leveren door haar nieuwe testmethodiek ‘Mastap’ te demonstreren.

Met Mastap kiest Kaal voor een andere invalshoek om CO2 te reduceren en het maximale rendement uit een mast te halen. Een meting met Mastap laat zien of een mast geschikt is om te blijven staan, ook wanneer de theoretische technische levensduur verstreken is.

Wanneer: 13 september 2012, stand 30
Waar: Aviodrome, Lelystad
Symposium bezoeken:  inschrijven bij Spectrum 

 

 


terug