Kaal Masten

ISO 14001 & OHSAS 18001


Op het gebied van milieu en veiligheid geldt Kaal Masten als voorbeeld voor vele andere productiebedrijven. Op beide fronten wil Kaal Masten haar prestaties voortdurend verbeteren. Kaal Masten is daarom sinds kort officieel ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd!

Milieumanagementsysteem

Geheel in lijn met een duurzaam beleid heeft Kaal Masten haar milieumanagementsysteem laten certificeren volgens ISO 14001. Dit certificaat toont aan dat we volgens de wettelijk gestelde eisen milieubewust en duurzaam te werk gaan.   

Veiligheidsmanagementsysteem 

Naast het milieu heeft Kaal Masten veel aandacht voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden van onze werknemers. Het nieuwe certificaat toont aan dat Kaal Masten haar arbobeleid heeft ingericht volgens OHSAS 18001. Want waar ISO 14001 de norm is voor milieuzorg, is OHSAS de norm voor veiligheidsmanagement. 

Een onafhankelijk instantie zal de vorderingen die Kaal Masten maakt structureel toetsen.  

CO2 Prestatieladder

Duurzaam ondernemen is een continue proces. In 2012 gaat Kaal Masten tevens voor het behalen van niveau 3 van de CO2 prestatieladder! Wordt vervolg...


terug