Kaal Masten

Mastap

De revolutionaire methode van Mastap is wetenschappelijk onderlegd en wordt al veelvuldig toegepast.

De statische en dynamische testen zijn geïntegreerd, waardoor slechts één test hoeft te worden uitgevoerd. Bovendien wordt het gedrag van eventuele uithouders of armaturen per definitie meegenomen in de metingen.

Mastap is ‘slim’! 

        

Absolute non-destructieve test

De test is volledig non-destructief! De mast wordt niet belast met externe krachten. Enkel het Mastap meetinstrument wordt aan de mast verbonden. Zonder extra hulpmiddelen brengen we de mast handmatig licht in beweging. Hierdoor treedt geen enkele vormverandering onder of boven het maaiveld op en wordt slechts de natuurlijke beweging van de mast nagebootst.


Test draagvermogen van mast 

Mastap neemt het draagvermogen van de mast mee in de berekeningen. Mastap beoordeelt of de mast nu en in de toekomst geschikt is om bijvoorbeeld een (reclame)bord, verkeerslicht, of antenne te kunnen dragen.   

Inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen

Door de handzaamheid van de meetmethodiek is de test in te zetten op moeilijk bereikbare locaties. Ook ondervindt het verkeer geen noemenswaardige hinder door de snelle en handzame handelingen. Dit betekent geen schade aan plantsoenen, trottoirs, hekwerken etc. 

Universeel inzetbare testmethode

Mastap is een meetprogramma voor verschillende toepassingen. Alle soorten masten kunnen met Mastap geïnspecteerd worden, onafhankelijk van de vorm van de dwarsdoorsnede. Met name lichtmasten, verkeersmasten en afspanmasten komen in aanmerking voor een dergelijke test. Ook hoge masten, ongeacht de hoogte of diameter kunnen zondermeer getest worden.