Kaal Masten

Duurzame Productie

Kaal Masten heeft bewust gekozen om méér te doen dan alleen het compenseren van de CO2 restuitstoot. Hierdoor maken wij het er ons niet gemakkelijk vanaf. Het doel van de onderneming is erop gericht ieder binnen het bedrijf bewust te maken van het feit dat wij materialen, middelen en energie nodig hebben voor productie. Dit bewustzijn is niet alleen in de productie noodzakelijk, maar door het gehele bedrijfsproces.

Bewustwording vergroten

Om de bewustwording van het energieverbruik en de betrokkenheid te vergroten hebben medewerkers van Kaal Masten deelgenomen aan de intensieve workshop ZERO LAB™ van Climate Neutral Group. Tijdens deze workshop werden deelnemers geprikkeld en geïnspireerd om na te denken over duurzaamheid in de organisatie. Door middel van brainstormsessies kwamen de eerste directe maatregelen aan de orde en kon er met tal van ideeën een plan van aanpak worden gemaakt.

CO2 voetafdruk 

Door het volgen van energiezuinige productiemethoden wordt het milieu zo min mogelijk belast. Gebruik van groene stroom is slechts het begin. In samenwerking met CNG heeft Kaal Masten haar voetafdruk berekend, waarop actie is ondernomen.

Duurzaamheidmaatregelen

Projectgroepen hebben concrete duurzaamheidmaatregelen in het gehele bedrijfsproces doorgevoerd, waardoor wij elke dag bijdragen aan CO2 reductie. Uiteraard wordt de CO2 restuitstoot van onze bedrijfsvoering en onze producten gecompenseerd door middel van Gold Standard compensatieprojecten.

Onderstaand kunt u meer lezen over de maatregelen die met ondersteuning van CNG zijn gerealiseerd. Hiermee is Kaal Masten hard op weg om niveau 3 van de CO2 prestatieladder te behalen!

Maatregelen kantoor
Maatregelen productie
Maatregelen inkoop & logistiek