Kaal Masten

Duurzaamheid

Vanzelfsprekend loopt duurzaamheid als een ‘groene’ draad door Kaal Masten heen. Kaal Masten heeft tot doel het gebruik van energie en schaarse grondstoffen tot het minimum te beperken. Daarnaast ligt de focus op het bewerkstelligen van bewustwording onder alle medewerkers.

 

 

 Duurzaamheidsbeleid

Het beleid van Kaal Masten is gericht op zowel de ontwikkeling van duurzame producten als een duurzame productie. Om dit beleid te volgen is Climate Neutral Group (CNG) aangesteld om Kaal Masten intensief te ondersteunen in klimaatneutrale activiteiten. Onder begeleiding van een Sustainability Coach van CNG zijn vele reductiemaatregelen geïmplementeerd. Vanzelfsprekend is Kaal Masten CO2 Neutraal!

Succesvol Sustainability Coaching Traject

Kaal Masten heeft bewust gekozen om méér te doen dan alleen het compenseren van de CO2-restuitstoot. Op het gebied van klimaatneutrale activiteiten  zijn flinke stappen gemaakt. Om deze reden ontving Kaal Masten het allereerste certificaat voor het succesvol doorlopen van het Sustainability Coaching Traject van de CNG. Het certificaat is een waardering voor alle inspanningen die Kaal Masten op het gebied van klimaatneutraal ondernemen heeft genomen.