Kaal Masten

Kaal Masten: een CO2 Neutrale onderneming

Het beleid van Kaal Masten is gericht op zowel de ontwikkeling van een duurzame productie als duurzame producten. Om dit beleid te volgen hebben wij Climate Neutral Group (CNG) aangesteld om ons intensief te ondersteunen in klimaatneutrale activiteiten.

Climate Neutral Group

CNG begeleidt Kaal Masten in het proces naar klimaatneutraliteit door het meten van de voetafdruk, advisering met betrekking tot reductie en compensatie van het restant. Bovendien helpt CNG Kaal Masten in het behalen van niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

Kaal Masten is al CO2 Neutraal bevonden door CNG! 

Compensatie van het CO2 restant

In samenwerking met CNG hebben wij onze voetafdruk berekend, waarop actie is ondernomen. Projectgroepen hebben duurzame maatregelen in het gehele bedrijfsproces doorgevoerd. Kaal Masten tracht hiermee het milieu zo min mogelijk te belasten. De hoeveelheid CO2 die wij zelf niet kunnen reduceren hebben wij gecompenseerd door elders in de wereld te investeren in schone duurzame energie.

Gold Standard compensatieproject

Gold Standard is een kwaliteitsstandaard voor compensatieprojecten die voldoen aan de strengste criteria. Het keurmerk is onafhankelijk. Kaal Masten heeft hier bewust voor gekozen. Gold Standard projecten reduceren CO2 middels investeringen in schone energie projecten. Naast de voordelen voor het klimaat dragen deze projecten bovendien bij aan duurzame ontwikkeling en sociaaleconomische vooruitgang van de lokale bevolking. Daarom worden dergelijke projecten voornamelijk uitgevoerd in ontwikkelingslanden.

Ga naar de website van Gold Standard.

Aanbevelingen voor Gold Standard

Compensatie door middel van Gold Standard projecten wordt aanbevolen door een groot aantal Non Gouvernementele Organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds. Ook het Ministerie van VROM adviseert deze standaard, omdat het voldoet aan de strenge kwaliteitscriteria. Kaal Masten investeert in het Gold Standard project Changbin Windmolenpark - Taiwan. Ook de klimaatneutrale masten worden met dit project gecompenseerd.