Kaal Masten

Autonoom

SPIRIT - Autonoom verlichtingssysteem

Velen delen de ambitie om zonder elektriciteit van het netwerk en de daarbij behorende kosten straatverlichting tot stand te brengen. Zowel in stedelijke als landelijke gebieden voldoet de SPIRIT volledig aan deze vraag. 

Besparen op elektriciteitskosten
Meer en meer zal het beeld in de openbare ruimte worden gevormd door solarmasten, want het autonome verlichtingssysteem werkt op basis van zonne-energie en LED technologie. Dit wil zeggen dat de mast niet op het energienet is aangesloten. De lichtbron maakt direct gebruik van de zonne-energie wanneer de omgeving dit vereist. De autonome werking van de SPIRIT garandeert daardoor een besparing op uw elektriciteitskosten.   

        

Besparen op aanlegkosten
Omdat er geen kabels aan te pas komen zijn deze masten uitermate geschikt op plaatsen waar geen elektriciteitsnet in de buurt is, zoals plattelandswegen, fietspaden en bergwegen. Hierdoor wordt er fors op aanlegkosten bespaard. Met een zichtverbetering in dergelijke gebieden kunt u ook instaan voor de verkeersveiligheid. 

 


Betrouwbare energieopbrengst

Ook bij een lage lichtopbrengst, een wolkendek of indirect zonlicht genereert de mast de gewenste hoeveelheid energie. Bovendien is SPIRIT ook in staat bij sneeuwval energie te genereren, want sneeuw hecht zich niet of nauwelijks aan de Solar Module.